Tel: 0519-81092688
Fax: 0519-81090977

Contact: Yu Zhenhai
Mobile phone: 13961451821

Copyright © 2018 Changzhou Sinaer Electric Machinery Co., Ltd

Add: Aside Lijiafan Shangpu’an Village, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China

CONTACT US

斯纳尔 Add:Aside Lijiafan Shangpu’an Village, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China 斯纳尔 Mobile phone: 13961451821
斯纳尔 Tel: 0519-81092688 斯纳尔 Contact: Yu Zhenhai
斯纳尔 Fax: 0519-81090977 斯纳尔 Website: www.sne-cz.com